Typ:Album
Jahr:2016 / 2017
Art:Live- / Take-Aufnahme

Arbeiten:Recording, Mixing, Mastering